vespersIn het seizoen 2016-2017 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: de 7 Werken van Barmhartigheid. Elk vesper wordt een deskundige in een werk van barmhartigheid uitgenodigd. Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag in de vesper zullen worden gezongen. Voor eem liedmiddag wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum, meestal op zaterdag. De aanvangstijd is 17 uur.

De data en onderwerpen voor seizoen 2016 – 2017 zijn:

8 oktober: De hongerige voeden
12 november (met liedmiddag): De zieke verzorgen
24 december: kerstvesper De vreemdeling herbergen (aanvang 21 uur)
18 februari: De gevangene bezoeken
11 maart (met liedmiddag): De bedroefde troosten

Verstillen en dan een uur stil zitten … Is dat iets voor mij? Iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan boeddhistische Zen-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment verstilling en inkeer in jezelf om je toe te keren tot de Eeuwige, klinkt er een Bijbelgedeelte met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. En misschien maakt een woord wel verbinding met eigen levenservaringen. We zingen een lied. En vervolgen – naar we hopen – gezegend onze weg. Zo zitten we daar in het Licht van Pasen, voor Gods Aangezicht.

Data:
vrijdagmiddagen 28 okt, 25 nov, 23 dec 2016 20 jan, 24 febr, 31 mrt, 14 apr (= Goede Vrijdag, in de Maranathakerk), 28 apr, 26 mei en16 juni 2017

Tijd:
inloop 15 uur

meditatie 15.30 – 16.30 uur

Plaats:
Dorpskerk

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 24 december 2016 Oecumenische Kerstvesper
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 21 uur

Zondag 15 januari 2017 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 10 uur

Zondag 9 april 2017 Oecumenische viering Palmpasen: GAAT NIET DOOR
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 19 uur

Donderdag 4 mei 2017 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 18.15 uur

De Oecumenische Leerdiensten, voortgekomen uit de werkgroep oecumene, worden sinds begin 1971 gehouden. De groep die er mee bezig is, bestaat nog steeds uit ongeveer 35 personen.

De diensten worden door wisselende groepjes voorbereid.

Er is veel vrijheid ten aanzien van onderwerp en invulling.

Lering en discussie staan centraal. Ook wordt zo nu en dan deskundigheid van buiten aangetrokken.

De groep (en de diensten) zijn open voor iedereen, al of niet lid van een kerkgenootschap. De bijeenkomsten worden gehouden:

Meestal op de tweede zondag van de maand, van september tot en met mei in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur.


 

Programma 2016-2017:

  • 11/9 bijwonen van een dienst in de Remonstrantse kerk in Alkmaar
  • 2/10 geschiedenis van het Christendom; de Grieks Orthodoxe kerk
  • 13/11 wetenschap en religie
  • 11/12 in verwachting van Kerstmis; gedichten door Hanneke Klinkert
  • 8/1: De bijeenkomst van 08 januari is verplaatst naar 15 januari 2017.
  • 15/1zwaartekrachtsgolven / Gods glimlach?
  • 12/2 dienst met Ds. Dick van Arkel
  • 12/3 Erasmusherdenking na 500 jaar
  • 9/4 gelijkenissen
  • 14/5 “Het Oerboek van de mens”; de evolutie en de bijbel

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:

Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413