Aanmelden

vespersIn het seizoen 2015-2016 organiseert het Liturgiekoor oecumenische vespers, dit keer over het thema: Psalmen van alle tijden. Zowel oude als nieuwe psalmberijmingen/-bewerkingen zullen dan gezongen worden, zoals die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, maar ook de Hallel-psalmen van Karel Deurloo, Sytze de Vries, en Willem Vogel en de vrije psalmen van Huub Oosterhuis.

Twee van deze vespers worden voorafgegaan door een liedmiddag. Vanaf 13.30 uur is dan iedereen welkom om de liederen in te studeren en mee te zingen die aan het eind van de middag in de vesper zullen worden gezongen.

Er wordt een kleine bijdrage van € 5 gevraagd voor de muziek.

Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de overige vespers is
welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk. Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl
Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum, meestal op zaterdag. De aanvangstijd is 17 uur.

De data voor seizoen 2015 – 2016 zijn:

19 september: Vredesvesper (zie ook nr. 16); voorganger Dick van Arkel.
3 oktober: met liedmiddag; voorganger Jarek Kubacki.
7 november: voorganger Pieter Oussoren.
24 december: kerstvesper (aanvang 21 uur); voorganger: Dick van Arkel.
20 februari: met liedmiddag; voorganger Simon Zuidema.
14 mei: Pinkstervesper; pastor Wim Nieuwenhuis.

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zaterdag 19  september 2015 oecumenische Vredesvesper

m.m.v. Liturgiekoor met gastzangers (zie ook nr. 2 in dit boekje)

Plaats: Dorpskerk

Tijd: 17 uur Na afloop maaltijd in De Schakel , naast de Dorpskerk

Wij zorgen voor soep, neemt u brood mee?

 

Donderdag 24 december 2015 oecumenische Kerstvesper

Plaats: Dorpskerk (zie ook nr. 2 in dit boekje)

Tijd: 21 uur

 

Zondag 17 januari 2016 Oecumenische viering in de Week van Gebed voor de Eenheid

Plaats: Pancratiuskerk

Tijd: 16 uur Na afloop maaltijd in het Parochiehuis, naast de Pancratiuskerk. Wij zorgen voor soep, neemt u brood mee?

Zondag 20 maart 2016 Oecumenische viering Palmpasen

Plaats: Dorpskerk
Tijd: 19 uur

 

Woensdag 4 mei 2016 Oecumenische viering voorafgaand aan de Stille Tocht

Plaats: Dorpskerk

Tijd: 18.15 uur

Bijeenkomsten in De Kern, Overtoom 15, om 10 uur op:

  • 13 september 2015 Bijwonen van een dienst in de Abdij v. Egmond
  • 4 oktober 2015 Inleiding door Ruut Bouwens over de Moderne Devotie
  • 8 november 2015 Thema: God in reparatie
  • 13 december 2015 Kerstfeest met een verhaal
  • 10 januari 2016 Inleiding dr. A.R. de Monchy over Geschiedenis van het schrift
  • 7 februari 2016 ‘Zij altijd soms’ een boek van Ton Lathouwers Vrouwelijk gestalten van compassie
  • 13 maart 2016 Inleiding door ds. Dick van Arkel
  • 10 april 2016 thema nog niet bekend
  • 8 mei 2016 Feestelijke invulling van het 9e lustrum van de leerdiensten

Inlichtingen over de Oecumenische Leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434;
dhr. W. v. Zanten, tel. 654413