Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families willen Kerk in Actie en de Raad van Kerken de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Daarom organiseren wij samen met de Stichting Welzijn ook in Castricum Tafels van Hoop.

 

Datum:  zaterdag 11 januari 2020
Tijd:      18 uur
Plaats:  nog niet bekend

o.l.v. Corine Zwaan

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest.
Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.

Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.

De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten – in ieder mens aanwezig – kan door wat voor reden dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie.
De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende , de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. Soms ook los. En rond een ´midden´ waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.

De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving zich kan intensiveren.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.

Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data:
maandagavonden 9 september, 14 oktober, 11 november,
9 december 2019 en 13 januari, 10 februari, 9 maart, 20 april
(3e maandag i.v.m. Pasen), 11 mei, 8 juni 2020

Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Maranathakerk tot 1 januari 2020, daarna De Schakel
Bijdrage: € 8 per avond

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.

Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.

Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn.  Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkepad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 9 september iedere maandagavond, maar niet op 13 april
(2e Paasdag), niet op 27 april (Koningsdag), niet op 4 mei (Dodenherdenking) en ook niet op 1 juni (2e Pinksterdag).

o.l.v.  Kiki Kint Op adem komen

Er lijkt een berg van obstakels mensen ervan te weerhouden vanuit hun hart te leven. Hoe vertrouwd is het om te varen op het hoofd alleen. Zo pijnlijk om naar te kijken en te ervaren. De strijd om te overleven is zo ‘normaal’ dat weinig mensen geloven dat het ook echt anders kan.  Hoe wezenlijk voedend is de discipline, de gemeenschap, gebed, stilte, zorgzame aanwezigheid, eenvoudig luisteren en aanbidding. We verlangen er allemaal zo intens naar, en nog steeds zijn de krachten die suggereren dat dit fantasie is enorm. Daarvoor is het nodig de strijd om de macht te vervangen door de strijd om ruimte te creëren voor de geest.

‘Onze Allerhoogste’ is een ‘Altijd Aanwezige’ die geeft, geneest, begeleidt, stuurt, uitdaagt, confronteert en corrigeert. Willen we op weg gaan naar de bron dan zullen we zelf de eerste stap moeten zetten naar ons diepste innerlijk. Meditatie gaat over de innerlijke kant van de traditie, de levende ervaring die ervoor zorgt dat we niet verstrikt raken in dogma’s.  Deze avonden helpen je gebed te richten om tot stilte te komen.  Ze bieden een vorm om het hart te openen, de diepte en stilte in te gaan om open te staan voor overgave aan God. Door meditatie kun je iets van Zijn werkzame aanwezigheid ervaren. Om iedere dag te mediteren is discipline nodig. Samen mediteren nodigt uit op deze weg. Wij bieden deze meditaties aan in de vorm van beeldmeditatie, Ignatiaanse meditatie, latifagebed, Lectio Divina, loop- en zangmeditatie.

Data:
elke 3e woensdag van de maand, 18 september, 16 oktober, 20 november, 11 december 2019,
15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april, 20 mei, 17 juni 2020

Tijd: inloop 18.30 uur; meditatie 19 -20 uur
Plaats: St. Pancratiuskerk

De werkgroep Open Kerk organiseert elke donderdag van 11.00 tot 15.00 uur van april tot en met september 2020
‘Open Kerk’ in de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum.

‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Ook toeristen die vragen hebben over de Dorpskerk, kunnen terecht bij een van de aanwezige vrijwilligers. “Dus, bent u op donderdag in de buurt en heeft u behoefte aan stilte om na te denken en tot uzelf te komen, u bent van harte welkom in de Dorpskerk!” meldt ds. Suzan ten Heuw.

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 15 t/m 17 mei 2020 gaan we een weekend meeleven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor informatie over het klooster: www.abdijvanberne.nl
Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt.

Al meer dan 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van allerlei leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden.
Gaat u/jij mee? Opgeven bij Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl

Opgeven tot uiterlijk 1 maart 2020

Na opgave volgt meer informatie.

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept:  maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2020 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten. 

Van Søren Kierkegaard door ds. Suzan ten Heuw (PKC)
Na de afsluiting van het filosofische oeuvre met het geschrift Afsluitend onwetenschappelijk naschrift bij de wijsgerige kruimels, dat in 1846 werd uitgegeven, publiceert Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855) uitsluitend religieuze geschriften. Een van die geschriften is de bundel Opbouwende toespraken in verschillende geest (1847). De toespraken bevatten een gelegenheidstoespraak naar aanleiding van een biecht, drie toespraken onder de titel Wat wij leren van de lelies op het veld en de vogels in de lucht en christelijke toespraken onder de noemer Het evangelie van het lijden. Een unicum is dat Kierkegaard met deze bundel voor het eerst een geschrift onder eigen naam laat verschijnen.    

Kierkegaards oeuvre vormt één geheel, met als doel de lezer(es) opmerkzaam te maken op het christelijk-religieuze, maar zonder de mondigheid die de apostel karakteriseert. Hij beschouwde zichzelf als een literair auteur, een dichter en een religieus schrijver en die kunnen geen aanspraak maken op mondigheid. Kierkegaard beschikte vooral over de reflectie als strategisch middel om zijn lezers op het religieuze opmerkzaam te maken. Daarom vermeed hij zijn toespraken ‘preken’ te noemen. In de piëtistisch geschreven toespraken staan een ethiek van de zelfwording, de verhouding van de enkeling tot God en de paradox van het lijden centraal. De toespraken maken duidelijk dat het Kierkegaard ook in deze bundel te doen is om de vraag: hoe word ik een christen? Wij zullen steeds een toespraak lezen en onszelf in dialoog brengen met de tekst.

Datum: woensdag 13 en 27 november, en 11 december 2019
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 6 (inclusief koffie/thee)

De stralende morgenster

Op zondag 10 november is de opening van de expositie met als thema “Op weg naar het Licht” van de kunstenares Marga Jelles-van Huizen.

Bij het einde van het kerkelijk jaar, begin november, bevinden wij ons in een donkere periode. We zien uit naar de wederkomst van Christus.

Deze periode loopt uit op het Licht van het nieuwe koninkrijk van God.

Daarna komen we weer aan bij het begin van het kerkelijk jaar, de periode van Advent. Wij gaan ook dan door het donker naar het Licht van Kerst. We zien daarbij uit naar de komst van Christus.

Voor veel kunstwerken is de inspiratie ontleend aan de bijbelverhalen van Genesis tot en met Openbaring van Johannes

In bijna alle kunstwerken speelt het licht een rol van betekenis: de overgang van donker naar licht of het contrast tussen donker en licht.

Muzikale omlijsting van de opening van de expositie wordt verleend door de harpiste Femke Ooievaar. Zij speelt muziek die volledig is afgestemd op het thema van de expositie

De stad in de nacht

 

 

 

 

 

Datum: zondag 10 november 2019
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glaasje frisdrank of wijn in aanwezigheid van de kunstenares de objecten van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd.

Reisexpositie Bonhoeffer 75

9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is terechtgesteld door de Nazi’s, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Ter gelegenheid daarvan heeft de stichting De Roos van Culemborg een werkschrift gepubliceerd met gedichten en gebeden van Bonhoeffer, geschreven tijdens zijn gevangenschap. Naar aanleiding van deze gedichten en gebeden zijn schilderijen gemaakt door Jeltje Hoogenkamp. Deze schilderijen vormen een reisexpositie die een maand lang in de kerk geëxposeerd kunnen worden. Wij hebben de reisexpositie in de maand mei in huis, voorzien van begeleidende teksten. Ook zijn de werkschriften beschikbaar.

De maand mei is in Nederland de maand van de Vrijheid. Het thema gevangenschap past hier volgens ons goed in. Vrijheid vieren doen we in de context van een wereld waarin mensen nog steeds gevangen zitten vanwege hun overtuiging of vanwege hun verlangen naar een menswaardig bestaan.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glaasje frisdrank of wijn de objecten van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd.

Datum opening expositie: zondag 3 mei 2020
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk

Alpha bestaat uit tien interactieve bijeenkomsten en een weekend waarin je open kunt praten over de basis van het christelijk geloof. Het is gratis, gezellig en inspirerend!
Voor wie?
Vraag jij je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven?
Wil je meer te weten komen over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou! Bij Alpha krijgt iedereen de mogelijkheid om te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk!
Waarom?
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. Je denkt samen na over veertien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor.
Hoe werkt het?
De Alphacursus is gratis en wordt georganiseerd door de Evangelie-gemeente Castricum. We beginnen de avond om 19 uur met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Om 21.30 uur sluiten we af.
Welkom!
Lijkt het je wat? Je bent van harte welkom op de Alphacursus!
Ken je God al en gun je een ander om Hem ook te leren kennen, zet dan de stap om de ander uit te nodigen voor Alpha!
Wanneer?
We starten op maandag 6 januari 2020.

Meer informatie en inschrijven: Alpha Nederland: www.alpha-cursus.nl Evangeliegemeente Castricum: www.egcastricum.nl of mail naar: info@egcastricum.nl