Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families willen Kerk in Actie en de Raad van Kerken de vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Daarom organiseren wij ook in Castricum Tafels van Hoop.

Datum: zaterdag 12 januari 2019
Tijd: 18 uur
Plaats: nog niet bekend

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw ontstond in Findhorn een meditatieve vorm van dansen die Sacred Dance werd genoemd, omdat men vond dat dit zo helend (heilzaam, sacred) werkte. Grondlegger was Bernard Wosien, theoloog, danser, choreograaf. Intussen is Sacred Dance wijdverspreid op allerlei plaatsen, in vele landen. Ook in Castricum dansen we al 20 jaar. En nog steeds is moeilijk onder woorden te brengen wat het echt inhoudt, alleen over de ‘uiterlijke’ kenmerken is wat te vertellen. De vorm: vaak een kring, soms los, soms in tweetallen.
De muziek: klassiek, religieus, folkloristisch, hedendaags, uit vele landen, van Zuid-Amerika tot Finland, van Ierland tot Rusland. De dans: voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die steeds worden uitgelegd en geoefend.

Vaak gaat het in het leven om presteren; hier is dat niet aan de orde. Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, niet de perfecte uitvoering. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen; om afwisselend vreugde, concentratie, stilte te ervaren. En verbondenheid met elkaar. Ervaring is niet nodig. Je bent van harte welkom om te komen meedoen.

Data:
maandagavond
10 september,
8 oktober,
12 november,
10 december 2018 en
14 januari,
11 februari,
11 maart,
8 april en
13 mei 2019

Tijd: 20 uur
Plaats:
Sacred Dance is tot 1/1 in de Schakel.
Bijdrage: € 6 per avond

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur. Het Taizé-avondgebed is tot 1/10 in de Maranathakerk, daarna hopelijk weer in de Dorpskerk.

We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.
Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed. Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de Dorpskerk (Kerkepad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 3 september iedere maandagavond, maar niet op 24 dec. Kerstavond). Ook niet op maandag 31 dec. (Oudejaarsdag); niet op 22 april (2e Paasdag); niet op 10 juni (2e Pinksterdag).

Op adem komen

Er lijkt een berg van obstakels mensen ervan te weerhouden vanuit hun hart te leven. Hoe vertrouwd is het om te varen op het hoofd alleen. Zo pijnlijk om naar te kijken en te ervaren. De strijd om te overleven is zo “normaal” dat weinig mensen geloven dat het ook echt anders kan. Hoe wezenlijk voedend is de discipline, de gemeenschap, gebed, stilte, zorgzame aanwezigheid, eenvoudig luisteren en aanbidding. We verlangen er allemaal zo intens naar, en nog steeds zijn de krachten die suggereren dat dit fantasie is enorm. Daarvoor is het nodig de strijd om de macht te vervangen door de strijd om ruimte te creëren voor de geest.

‘Onze Allerhoogste’ is een ‘Altijd Aanwezige’ die geeft, geneest, begeleidt, stuurt, uitdaagt, confronteert en corrigeert. Willen we op weg gaan naar de bron dan zullen we zelf de eerste stap moeten zetten naar ons diepste innerlijk. Meditatie gaat over de innerlijke kant van de traditie, de levende ervaring die ervoor zorgt dat we niet verstrikt raken in dogma’s. Deze avonden helpen je gebed te richten om tot stilte te komen. Ze bieden een vorm om het hart te openen, de diepte en stilte in te gaan om open te staan voor overgave aan God. Door meditatie kun je iets van Zijn werkzame aanwezigheid ervaren. Om iedere dag te mediteren is discipline nodig. Samen mediteren nodigt uit op deze weg. Wij bieden deze meditaties aan in de vorm van beeldmeditatie, Ignatiaanse meditatie, latifagebed, Lectio Divina, loop- en zangmeditatie.

Data:
elke 3e woensdag van de maand, 19 september, 17 oktober, 21 november, 12 (!) december 2018, 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni 2019

Tijd: inloop 18.30 uur; meditatie 19 -20 uur
Plaats: St. Pancratiuskerk

De werkgroep Open Kerk organiseert elke donderdag van 11.00 tot 15.00 uur van april tot en met september 2019 ‘Open Kerk’ in de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum.

‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Ook toeristen die vragen hebben over de Dorpskerk, kunnen
terecht bij een van de aanwezige vrijwilligers. “Dus, bent u op donderdag in de buurt en heeft u behoefte aan stilte om na te denken en tot uzelf te komen, u bent van harte welkom in de Dorpskerk!” meldt ds. Suzan ten Heuw.

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? Al 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van diverse leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden. In het weekend van 14 t/m 16 juni 2019 gaan we een weekend meeleven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor informatie over het klooster: www.abdijvanberne.nl Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt. Gaat u/jij mee?

Opgeven bij Eveline Masetti tot uiterlijk 1 maart 2019. tel: 06 1057 1560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl Na opgave volgt meer informatie.

Op zondag 14 oktober is de opening van de expositie “Verwondering”.
Een thema als opmaat naar advent en Kerst in een tijdvak in een periode waarin we ons vaak verwonderen over wat er gebeurt in de wereld en ons bezighoudt.

In samenwerking met de kunstcommissie is er een programma opgesteld waarbij de kunstenares Liesbeth Lehr middels interview vragenderwijs antwoord zal geven op haar levenswerk en wat haar verwondert.

Haar talenten heeft zij ontwikkeld met gobelin weven. Zij voerde vele opdrachten uit voor kerken, kapellen en stiltecentra met accent op de religieuze symboliek.

Een geheel andere kunstvorm, namelijk het materie schilderen boeide haar al vanaf haar jeugd. Haar grote inspirator was de Spaanse schilder Antoni Tàpies. Pas in de jaren ’80 wordt het haar kunstvorm.

Zij ontwikkelde een techniek van gegoten papier, zand en objets trouvés.

Schrift met zijn diepgewortelde symbolische betekenis is een andere inspiratiebron. Haar manier om met teksten en tekens om te gaan behoort tot de informele kalligrafie. Zij bewerkt teksten van allerlei aard, vrij of in opdracht, zoals bijbelcitaten, filosofisch gedachten en poëzie .

Het programma wordt afgewisseld met (harp)muziek.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glaasje frisdrank of wijn in aanwezigheid van de kunstenares de objecten van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd.

Datum: zondag 14 oktober 2018
Tijd: 16 uur
Plaats: Maranathakerk, Prins Hendrikstraat 1

Vanaf januari 2019 organiseert de Evangeliegemeente Castricum een nieuwe Alpha cursus.

Welkom
Wil je meer weten over het christelijke geloof? Schrijf je dan in voor de Alpha cursus.
De cursus is gezellig en laagdrempelig.
Weet je zelf al genoeg, maar ken je iemand die zoekende is, wijs ze dan op deze cursus!

Hoe werkt het?
Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen. Alphacursus is gratis.

Er zijn tien Alpha bijeenkomsten en een Alpha weekend. Op elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Onder meer: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Wie is de heilige Geest? Hoe zit het met de kerk?

We starten op maandag 14 januari.

Meer informatie en inschrijven: info@egcastricum.nl

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2018 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten.