Sinds de verschijning van de Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 wordt er elk jaar rond de Nationale Bijbelzondag in veel plaatsen een Bijbelquiz georganiseerd. Veel mensen vinden het leuk om een avondje te quizzen met mensen van verschillende leeftijden en uit verschillende kerken.

Teams van verschillende samenstelling spelen met elkaar een Bijbelquiz vol humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit dertig meerkeuzevragen en een finaleronde. Wel wordt er aandacht besteed aan het werk van het Nederlands Bijbelgenootschap en worden de deelnemers aan de quiz uitgenodigd het werk van het Bijbelgenootschap te steunen.
U kunt zelf meedoen met de quiz, maar u kunt uiteraard ook als toeschouwer komen. Aanmelden als team van meerdere personen is ook een mogelijkheid. Iedereen is welkom!

Quizpresentator zal zijn ds. Dick van Arkel.

Aanmelden kan tot 1 oktober per e-mail:
rvkcastricum@ziggo.nl of

telefonisch bij Ton Borst,
secretaris van de RvK
0251-657848.

Datum: zondag 15 oktober 2017
Tijd: 15 – 16.30 uur
Plaats: Maranathakerk
Toegang gratis

Aanmelden
De documentaire ‘In Procedure’ vertelt het verhaal van Hassan, een vader die is gevlucht naar Nederland om zijn gezin te redden. Via audioberichtjes staat hij in contact met zijn vrouw Fadia en zijn kinderen, waaronder zijn ernstig zieke dochter Yomna (15). Terwijl Hassan wacht op de uitslag van zijn procedure vraagt Yomna hem wanhopig wanneer ze zich bij hem kunnen voegen. Intussen wordt de situatie in Syrië steeds grimmiger.

Deze documentaire laat de mens zien achter het holle woord ‘vluchteling’. Waar vorig jaar nog bij velen onbegrip heerste over de vlucht van al die mannen alleen, zonder hun gezin, laat de film zien dat Hassan een beslissing neemt die elke vader zal herkennen. De film verbreedt daarnaast het draagvlak voor de komst van de vele gezinnen die zich momenteel voegen bij hun vader of zoon.

Datum: zondag 4 februari 2018
Tijd: 16 uur
Plaats: Maranathakerk
Bijdrage: € 3 (inclusief koffie/thee)

Aanmelden
De Actualiteit

De problemen van het asielbeleid en vluchtelingen in Nederland vullen bijna dagelijks de kranten. Mensen die wegvluchten uit hun geboorteland hebben veel te verliezen; hun veiligheid, hun familie, hun toekomst. Maar ook hebben ze te winnen; een nieuwe thuishaven en een toekomst elders. Kennen we hun verhalen en krijgen ze een gezicht? Wat houdt een mens in zo’n situatie op de been?

De Voorstelling

In deze vertelvoorstelling staan de (waargebeurde) verhalen centraal van twee vluchtelingen; Mounir uit Syrië e Ayisha uit Ethiopië. Zij ontmoeten elkaar ergens in een wachtkamer in Nederland. Tijdens het lange wachten vertellen ze elkaar hun verhaal. Ze delen hun verscheurdheid en verlangen. Maar ook vertellen ze over hun bijzondere ervaringen en de hoopvolle verhalen die ze hoorden als kind. Wat leeft er in het hart van de ander? Wat maakt dat mensen ergens ‘vreemd’ of ‘thuis’ zijn? Een verhaal dat raakt in het hart.

De Vertellers

Gottfrid van Eck en Pauline Seebregts hebben beiden reeds hun sporen verdiend als professionele vertellers. In 2007 werkten zij eerder samen en maakten het verhalenprogramma ‘S.O.S.’ voor een internationaal verhalenfestival in Galilea, Israël.

Datum: zondag 15 april 2018
Plaats: Maranathakerk
Tijd: 16 uur
Vrijwillige bijdrage na afloop

Aanmelden
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw ontstond in Findhorn een meditatieve vorm van dansen die Sacred Dance werd genoemd omdat men vond dat dit zo helend (heilzaam, sacred) werkte. Grondlegger was Bernard Wosien, theoloog, danser, choreograaf. Intussen is Sacred Dance wijdverspreid op allerlei plaatsen, in vele landen. Ook in Castricum dansen we al 20 jaar. En nog steeds is moeilijk onder woorden te brengen wat het echt inhoudt, alleen over de “uiterlijke” kenmerken is wat te vertellen.

De vorm: vaak een kring, soms los, soms in tweetallen.

De muziek: klassiek, religieus, folkloristisch, hedendaags, uit vele landen, van Zuid-Amerika tot Finland, van Ierland tot Rusland.

De dans: voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die steeds worden uitgelegd en geoefend.

Vaak gaat het in het leven om presteren; hier is dat niet aan de orde. Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, niet de perfecte uitvoering. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen; om afwisselend vreugde, concentratie, stilte te ervaren. En verbondenheid met elkaar. Ervaring is niet nodig.

Je bent van harte welkom om te komen meedoen.
De leiding van Sacred Dance zal tot mei waargenomen worden door Ilona van Hattum.

Data: maandagavond
11 september,
9 oktober,
13 november,
11 december 2017 en
15 januari,
12 februari,
12 maart,
9 april
en 14 mei 2018

Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Kerkpad, achter de Dorpskerk
Bijdrage: € 6 per avond

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 6 – 8 april 2018 mogen we een weekend meeleven in het Sint Liobaklooster te Egmond- Binnen. Voor informatie over het klooster: www.liobaklooster.nl

Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt.

Al 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van allerlei leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden.
Gaat u/jij mee?

Opgeven bij Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of
evelinemasetti@pkcastricum.nl

tot uiterlijk 1 februari 2018

Na opgave volgt meer informatie.

Wilt u uw relatie versterken? Wilt u uw partner op een diepere manier leren kennen?

Dan is de Marriage Course misschien iets voor u.
De Marriage Course is een cursus van zeven avonden. Het is eigenlijk een avondje uit met z’n tweeën, waarbij iedere avond begint met een diner voor twee.
Tijdens de cursus is uw privacy gewaarborgd.
Na de inleidingen worden de opdrachten steeds door u samen met uw partner gemaakt.
In de cursus komen zeven belangrijke onderwerpen voor een goede relatie aan de orde:

  • Sterke fundamenten leggen
  • De kunst van communiceren
  • Conflicten oplossen
  • De kracht van vergeving
  • De impact van familie
  • Goede seks
  • Liefde in actie

Zeven avonden samen nadenken en praten over wat ècht belangrijk is in uw relatie. Door de cursus groeit u op een leuke, ontspannen en leerzame manier verder naar elkaar toe.
Plaats: The Basement, (ruimte onder het zwembad), Jac. Rensdorpstraat 1, Castricum.
Data: op maandagavond om de 14 dagen
18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november en 11 december 2017
Aanvang 19.00 uur, einde avond plm. 21.45 uur.
Kosten per echtpaar € 135, inclusief werkboek.
Opgave bij Gerard en Gerda Zoetelief, Marshallstraat 28, 1902 DD Castricum,
Tel. 0251 651860; e-mailadres MC@egcastricum.nl
Voor meer informatie: www.marriagecourse.nl