Harpiste Regina Ederveen geeft een concertvoorstelling over herdersjongen en Koning David*.

Daarbij laat zij op haar gouden harp muziek horen uit allerlei stijlperiodes: klassiek, Joods en modern. Ook laat ze eigen improvisaties op de Psalmen van David horen. Afwisselend met de muziek leest Regina teksten voor, onder meer uit de Bijbel over David in een hedendaagse vertaling, maar ook eigen teksten waarin Joodse ‘Witzen’ zijn verweven. Verrassende visuele elementen, zoals schilderijen van Krijnie Wolff, ondersteunen het geheel. Deze middag wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Castricum in samenwerking met de provinciale werkgroep Kerk & Israël in Noord-Holland.

Datum:           Israëlzondag 6 oktober 2019

Plaats:            Dorpskerk

Tijd:                16 uur

Vrije bijdrage na afloop

*Davids geschiedenis is beschreven in de Bijbelboeken Samuël, Koningen en Kronieken. De Psalmen vormen een verzameling van 150 poëtische teksten van verschillende aard en herkomst. Daarin staan diverse psalmverzamelingen op naam van David (bijv. 3-41, 42-72).

Het kerstspel van 2019 speelt zich af in de moderne tijd. Het verhaal begint met een meisje dat voor haar verjaardag een kerst-escaperoom cadeau krijgt. Aan het begin is iedereen vrolijk en heeft er zin in. Maar als ze een tijdje in de escaperoom zitten wordt hun vriendschap op de proef gesteld en staan hen lastige opdrachten te wachten. Bij elke opdracht die ze moeten oplossen, wordt hun kennis over het kerstverhaal getest. In de loop van het verhaal ontdekken ze dat ze minder weten van het kerstverhaal dan ze van tevoren dachten. Vooral als de tijd begint op te raken lopen de frustraties hoog op. Weten ze uiteindelijk toch nog te ontsnappen?

Datum: woensdag  18 december 2019

Tijd      : 20 uur

Plaats : St. Pancratiuskerk                              

Toegang gratis

Deurcollecte voor het Noodfonds

 

Op 5 mei 2020 is het 75 jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Dan vieren wij de vrijheid.

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler.

Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘wie ben ik?’.

Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een  tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Datum:    zaterdag 28 maart 2020
Tijd:

Plaats:              

  20 uur

Dorpskerk

Bijdrage:   € 5 (inclusief koffie/thee)

Drie vrouwen uit drie grote religieuze stromingen, met elk een eigen verhaal rond de figuur van Mozes.
Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken maakten al eerder voorstellingen, waarin elk een eigen, persoonlijk verhaal vertelde. Masetti is als pastor werkzaam in Castricum en Haarlem. Ze studeerde aan de Vertelacademie in Utrecht, leerde daar onder meer Franken kennen, die werkzaam is als docent, kunstenaar en theatermaakster. Rosenthal is paranormaal genezer en bezig met rituelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Voor deze voorstelling laten ze zich inspireren door het verhaal van Mozes. Ofwel: door Mosjé, zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd. Of Musa, zoals hij in de islam heet. Hij speelt een rol in de levensverhalen van elk van de drie vrouwen die deze voorstelling maakten.

‘Het is spannend als niets vanzelfsprekend is en we vanuit onszelf verhalen vertellen,’ zegt Rosenthal. ‘Je begint niet met het bespreken van onderlinge verschillen, maar je gaat een innerlijke weg, met het doel om elkaar te ontmoeten.’

‘En daarbij combineren we het grote verhaal van Musa met onze eigen kleine verhalen,’ vult Franken aan. ‘Door dat vanuit drie religies te doen, leggen we een bijzondere verbinding met elkaar,’ concludeert Masetti. ‘Aspecten uit het leven van Mozes kunnen we verbinden met waar we zelf als mens momenteel zijn.’

Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen:

  • je waardevol of waardeloos voelen
  • leiding moeten geven maar niet goed weten wat je eigen plek is
  • de boodschap van het geloof brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je eigen geloof

Ook Mozes/Mosjé/Musa worstelde met die vragen. Hij leidde zijn volk door de woestijn en kreeg de opdracht om de Tien Geboden aan zijn mensen voor te leggen, maar ook hij twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol. ‘Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat van een ander te plaatsen,’ zegt Franken. ‘Maar het is een smal koord waar je op staat,’ zegt Rosenthal. ‘Je dondert er zo weer vanaf.’

Datum: 24 mei 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 19.30 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)