In samenwerking met de Raad van Kerken Castricum organiseert de Diaconie van de Protestantse Kerk op donderdagavond 17 december een bijeenkomst in de Maranathakerk, waar mevrouw mr. drs. Mirjam L. van Riel immigratieadvocaat in Alkmaar een presentatie zal geven over de huidige asielprocedure. In haar werk heeft mevrouw van Riel dagelijks te maken met asielzoekers en vluchtelingen.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal ongeveer een uur duren.
Toegang gratis. Na afloop collecte voor Vluchtelingenwerk.

Download de Powerpointpresentatie.

Aanmelden

door: Wim Nieuwenhuis *

messiaansDeze avond wordt een boeiende kennismaking met het persoonlijke verhaal van enkele leiders uit de (nieuwe) messiaanse beweging in Israël, uit de documentaire-serie: De Messias van Israël.

De verhouding tussen Israël/Jodendom enerzijds en de “christelijke kerk” anderzijds is sinds het ontstaan van de christelijke kerk (uit de heidenen) een spannende geweest. Sinds de verwoesting van de 2e tempel door de heidense Romeinen en de daarop volgende wereldwijde verstrooiing van Israël onder de heidenen is het spanningsveld er niet minder op geworden. De christelijke kerk uit de heidenen ging zich zien als de vervanger van (Gods beloften voor) Israël. De druk op de Joden in Europa culmineerde in de systematische uitroeiing van 6.000.000 Joden in WOII door Nazi-Duitsland (Het land der Reformatie van de christelijke kerk). Antisemitisme en Jodenhaat zijn daarmee tot de dag van vandaag niet opgehouden, maar de Holocaust heeft er wel toe geleid dat het  Joodse volk sinds 1948 weer een eigen land heeft en sinds 2000 jaar weer een zelfstandige staat is. Het aantal Joodse gelovigen in Jezus als de Messias (Jesjoea HaMasjiach) was in de afgelopen millennia (zeer) beperkt, en zij vonden weinig/geen aansluiting in de christelijk kerk en nog minder in het orthodoxe Jodendom.

Daar is sinds enkele decennia een wezenlijke verandering in gekomen. In het land Israël is een nieuwe beweging op gang gekomen van Joden die Jezus als hun Joodse Messias belijden en hun Jood zijn niet willen laten afnemen (niet door de orthodoxe Joden en ook niet door de christelijke kerk). Was hun aantal in 1980 nog een (onbekend) handjevol, op dit moment zijn er naar schatting 200 messiaans joodse gemeenten met ca. 20.000 gelovigen. Er gebeuren hele spannende nieuwe dingen in Israël!

Datum: donderdag 24 september 2015
Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijdstip: 20 uur
Bijdrage: € 3
* Drs. Wim Nieuwenhuis is bestuurslid van Comité Gemeentehulp Israël (dat vanuit de christelijke kerken steun aan Messiaanse gemeenten in Israël biedt).

Aanmelden

ds. Johan Maat

Een kleine introductie in de spiritualiteit van de Oosters-Orthodoxe kerk

orth_kerkToen de kerk in Rotterdam, waar Johan Maat predikant was, haar gebouw verkocht aan een Oosters-Orthodoxe kerkgemeenschap werd de Oosterse Kerk zijn directe buur. Er ontstond een hartelijke band en Johan en zijn vrouw maakten kennis met deze rijke spirituele traditie. Zij bezochten kloosters in Servië en in Rusland.

Toen zij in 2014 in Castricum kwamen wonen na Johan’s emeritaat, bleef de liefde voor de oosterse weg van geloven.
Johan wil graag vertellen over de spiritualiteit van de Oosters-Orthodoxe kerk, iets laten zien van de iconografie, en de betoverende zang uit de liturgie laten horen.

 

deel 1: muziek uit de liturgie, iconen en beeldsymboliek in de kerk

Maandag 5 oktober 14 tot 16 uur
herhaling: donderdag 8 oktober 19.30 tot 21.30 uur

deel 2: de spiritualiteit van Kerst, Pasen en Pinksteren, de feesticonen en muziek uit de liturgie

Maandag 16 november 14 tot 16 uur
herhaling: donderdag 19 november 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: ’s middags in het Parochiehuis, ’s avonds de Maranathakerk
Bijdrage: € 6

Aanmelden

drs. Hanneke Klinkert

vromanGeloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan. Niet veel daarvan zullen na 3000 jaar nog gelezen worden en zelfs hertaald. De Psalmen zijn nog steeds een inspiratiebron voor vele hedendaagse dichters. Dit jaar zal neerlandica Hanneke Klinkert-Koopmans een cursus geven over nieuwe versies van de aloude psalmen maar ook over eigenzinnige gedichten die geënt zijn op de psalmen.

Wij zullen reflecties op de psalmen lezen van Anton Ent uit ‘Man van twee wegen’, eigentijdse versies van Karel Eykman uit ‘Een knipoog van u zou al helpen’, gedichten van Lloyd Haft, die God liever de Ziende noemt in ‘Ken u in mijn klacht’, van Leo Vroman gewijd aan wat hij ‘Systeem’ noemt, van Hester Knibbe, Rutger Kopland en Marjoleine de Vos die zinspelen op bekende psalmen en natuurlijk enkele vrije vertalingen van Huub Oosterhuis uit ‘150 psalmen vrij’.

Data:
donderdagmorgen
15 oktober,
12 november,
10 december 2015
14 januari,
11 februari,
10 maart,
(ev. 14 april) 2016

Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Plaats: De Schakel
Bijdrage: € 20 incl. koffie / thee en reader

Aanmelden

8e editie, 5 verschillende inleiders

spinozaSpinoza
Na de tijd van de Reformatie in de 16e eeuw komt er een nieuwe denkwijze op gang. Het meer profane denken wordt ontwikkeld. De filosofie staat daarbij centraal. Figuren als Voltaire, Rousseau, Descartes krijgen betekenis. Voor ons land is de hierbij afgebeelde Spinoza zo´n persoon.

Wij leefden toen in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en een klein deel van ons land maakte deel uit van de zogenaamde Generaliteitslanden. De Spaanse Nederlanden en later de Oostenrijkse Nederlanden lagen aan de andere zijde van de landsgrens, die ook a.h.w. een geloofsgrens vormde te weten tussen de protestanten in ons land en de katholieken daar buiten. Voor de paus in Rome was ons land een missiegebied. Hij benoemde dan ook vicarissen en geen bisschoppen in die tijd.

Opvallend is wel dat ondanks het feit dat er geen godsdienstvrijheid was er toch vele vluchtelingen uit het buitenland ons land binnen kwamen vanwege geloofsvervolging in eigen land. Ons land was verdraagzaam. Nu waren de gezagsverhoudingen wel totaal anders dan nu: de regenten maakten de dienst uit, hoewel wij toen ook al een Staten-Generaal op het Binnenhof hadden.

De invloed van het buitenland is in die tijd zeer groot geweest. Dat geldt niet alleen voor de genoemde filosofen, maar ook wat betreft de revoluties die er zijn geweest. Niet alleen Engeland en Frankrijk moeten hierbij vermeld worden, maar ook Amerika. Uiteindelijk eindigt deze periode in ons land met een meer democratische bestuursvorm en volledige godsdienstvrijheid voor een ieder, maar dan hebben wij het niet over de invloed van de familie op dit punt.

Kortom een onderwerp dat aandacht verdient, hetgeen wij via een excursie naar het Teylers Museum in Haarlem en andere objecten nog verder vorm zullen geven.

Onderwerp: Het religieuze denken in de tijd van de Verlichting 17e en 18e eeuw.

 • 16 oktober 2015
  inleider: Kees Janse
  Inleiding over de Verlichting.
 • 30 oktober 2015
  inleider: Ton Brugman
  De katholieke wereld in die tijd.
 • 13 november 2015
  inleider: Jan Plugboer
  Hoe leefden de Protestanten in die tijd in Nederland.
 • 27 november 2015
  inleider: George Koopmans
  Kunstuitingen in die tijd. Muziek, architectuur, literatuur e.d.
 • 18 december 2015
  inleider: Piet de Wolf
  Drie revoluties in de tijd van de Verlichting.

Data: vrijdagmiddag 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, en 18 december
Tijd: 15 – 17 uur
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Aanmelden

organisatie: Karel Hennequin

(Dit onderdeel van het Theologisch café is facultatief.)

teylersNa aankomst in Haarlem wordt het gezelschap opgesplitst in tweeën, waardoor de groepen niet te groot zijn en elkaar afwisselen als het gaat om de hierna genoemde twee bezoeken. Wel is er een gezamenlijke lunch. De groepen zullen worden ontvangen door:

a. Lenie ’t Hooft die ons zal vertellen over het ontstaan van het Teylers Museum; het museum werd immers opgericht door Pieter Teyler – een groot aanhanger van de Verlichting. Daarna kunt u het museum zelf bezoeken. 

b. de Historische Vereniging Haerlem gevestigd vlakbij het Teylersmuseum aan de Grote Markt; de geschiedenis van Haarlem in de jaren 1600-1800  zal  daarbij centraal staan.

Op uiterlijk 16 oktober 2014, de datum van de eerste bijeenkomst van het Theologisch café, zal worden beslist of het aantal aanmeldingen voldoende is om de reis door te kunnen laten gaan.

Wilt u zich tijdig aanmelden?

Personen die zich niet hebben aangemeld voor het Theologisch café kunnen eveneens mee, mits er voldoende ruimte over is in de bus.

Datum: vrijdag 4 december 2015
Tijd: vertrek om 10 uur vanaf de Pancratiuskerk per bus, terugkomst in Castricum om ca. 16.30 uur
Kosten: € 40 incl. busreis, lunch en bezoeken aan bovengenoemde objecten zijn per persoon

Aanmelden

Fred Sprenger

jodendomTerwijl Nederland na de oorlog zijn gesneuvelden telde, telden de Joden hun overlevenden. Van de ± 141.000 joden in 1941 werden er 110.000 gedeporteerd. Uit de kampen kwamen ± 5450 personen terug. Al met al waren er inclusief de uit de onderduik terugge-keerden een kleine 30.000 over. Velen hiervan wilden niets meer met het Jodendom te maken hebben of emigreerden (naar de VS!).

De eerste maanden had men nog hoop op een groter aantal overlevenden, maar toen de slachting duidelijk werd, kwam de vraag op of het zinvol was om een nieuw Joods leven op te bouwen. Immers, de gehele infrastructuur van ziekenhuizen, bejaardenhuizen en synagogen was vernietigd of in bezit van anderen overgegaan.

Toch, omdat er van de overheid geen initiatieven uitgingen, werd een vorm van organisatie nodig om de Joodse belangen te behartigen. Zo kwamen op kleinere schaal weer enkele van de vooroorlogse Joodse instellingen tot leven. Met in gedachten dat het Jodendom in Nederland een aflopende zaak zou zijn.

Bat Mitswe viering bij de progressieve gemeente Beith ha’Chidoesh, Amsterdam

Maar zie, nu in 2015 is er toch sprake van een bescheiden groei en bloei. En is er, méér dan voor 1940 ruimte voor allerlei richtingen: van seculier, progressief tot orthodox! Hoe dit “wonder” heeft kunnen plaatsvinden, dat is het onderwerp van deze lezing.

Datum: dinsdag 27 oktober 2015
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3

Aanmelden

prof.dr. Martien Brinkman

jezus_incognitoIn zijn boek ‘Jezus incognito’ richt Martien Brinkman zich op enige voorbeelden van de verborgen Christus in de (westerse) film, literatuur en beeldende kunst vanaf 1960. Het gaat vooral om indirecte verwijzingen in niet expliciet religieuze kunstuitingen die hij probeert te traceren aan de hand van een aantal aan Jezus’ levensgang ontleende identiteitskenmerken zoals zijn roepingsbesef, boodschap, levensinzet en levensvoltooiing.

Hij was verrast te ontdekken hoe veelvuldig die kenmerken terugkeren in de genoemde kunstvormen. Dat bevestigde zijn overtuiging dat ook in onze geseculariseerde cultuur kunstenaars onverminderd meeschrijven aan de betekenis van Jezus.

Alle centrale vragen, ooit aan het adres van hem geformuleerd, komen ook weer terug in de hedendaagse film, literatuur en beeldende kunst. In dit boek wordt de kunst niet (zoals zo vaak) als het plaatje bij het allang van tevoren bedachte theologische praatje gezien, maar als een creatieve bron voor de huidige theologie.

Datum: dinsdag 17 november 2015
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3

Aanmelden

Alex Cannegieter

qumranAan de oever van de Dode Zee liggen de ruïnes van de oude nederzetting Khirbet Qumran. In grotten in de buurt van Qumran zijn in het midden van de vorige eeuw de resten gevonden van bijna 1000 boekrollen, bekend geworden als de Dode Zeerollen. Deze rollen zijn van groot belang gebleken voor het onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel, naar de geschiedenis van het Jodendom rond het begin van onze jaartelling, en naar de context waarbinnen het christendom is ontstaan.

De Dode Zeerollen bevatten diverse soorten teksten. Heel belangrijk zijn de rollen met boeken uit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament. Het zijn namelijk de oudst bekende handschriften in de oorspronkelijke talen Hebreeuws en Aramees. Tot midden 20ste eeuw waren uit die tijd alleen vertalingen bekend. De vondst van deze oude handschriften heeft dan ook consequenties voor de lezing van een aantal passages uit de Bijbel.

Verder zijn er onder de Dode Zeerollen ook teksten gevonden die zijn geschreven door leden van een Joodse groep of sekte die er een gedachtegoed op na hield dat duidelijk afweek van het Jodendom dat wij kennen uit de Hebreeuwse Bijbel. Er is geopperd dat dit mogelijk de Essenen zijn geweest. De vraag naar de relatie tussen deze sekte en de nederzetting Khirbet Qumran heeft geleid tot een groot aantal uiteenlopende theorieën.
In de lezing zal een overzicht gegeven worden van de geschiedenis van de vondst van de Dode Zeerollen, van de kennis die de rollen ons hebben opgeleverd en de vragen die ze juist hebben opgeroepen. Ook zal uitgebreid stil worden gestaan bij de nederzetting Qumran en de vraag wat de relatie was tussen de bewoners van de nederzetting en de schrijvers van de boekrollen.

Alex Cannegieter studeerde Klassieke Archeologie in Leiden en Godgeleerdheid in Utrecht. Van 2011-2014 werkte zij bij het Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem. In 2013 verscheen een artikel van haar hand in het boek Qumran en de Bijbel onder redactie van Matthijs de Jong en Jaap van Dorp.

Datum: dinsdag 5 januari 2016
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 3

Aanmelden

ds. Dick van Arkel en ds. Sjirk van der Zee

heschelRabbijn Abraham Joshua Heschel (1901-1972) vluchtte in 1939 van Polen naar de VS. Hij werd hoogleraar en groeide uit tot één van de belangrijkste joodse theologen en filosofen van de twintigste eeuw. Door de bestudering van de bijbelse profeten rees in hem de overtuiging dat religiositeit vraagt om betrokkenheid bij politiek en maatschappij. Heschel was bevriend met Elie Wiesel en Martin Luther King.

Bijbelse profeten zijn geen toekomstvoorspellers, maar maken ons deelgenoot van de hartstocht van de Ene voor mensen. Ze zeggen onverbiddelijk waar het op staat. Ze appelleren aan het geweten en stellen een wereld van vrede en gerechtigheid in het vooruitzicht.

Een profeet verlangt niet naar mystieke ervaring in de nacht maar naar historische gerechtigheid overdag. Hartstochtelijk herschept Heschel dit bijbelse uitgangspunt. Een heilzame boodschap voor onze hedendaagse ego-spiritualiteit. Heschel is actueler dan ooit!

Zijn recent opnieuw in Nederlandse vertaling verschenen boek “De profeten” kwam tot stand op verzoek van prof. Yehuda Aschkenasy (1924-2011).

Datum: dinsdagavond 19 januari:
Het leven, werken en denken van Abraham Joschua Heschel

Datum: dinsdagavond 26 januari:
Heschel en de bijbelse profeten (samen met ds. Sjirk van der Zee).

Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijd: 20 – 22 uur
Bijdrage: € 6

Aanmelden

prof.dr. Anton Wessels

wesselsEr bestaat grote verwantschap tussen de drie godsdiensten die hun afstamming terugvoeren op Abraham de vader van alle gelovigen.
Er wordt wel van een Abrahamitische oecumene gesproken.

Tegelijkertijd is er een smartelijke geschiedenis van conflicten tussen christenen én joden, gevoed door een godsdienstig gefundeerd anti-semitisme met onuitsprekelijk dieptepunt van de Holocaust. Vooral vanaf 11 september 2001, en nu de activiteiten van de ‘Islamitische staat’ staat de gewelddadige islam in het middelpunt van de aandacht. Sommigen zien de oorzaak liggen in de ‘Heilige Boeken’ zelf en doen een oproep om met name de Koran te verbieden.

Anton Wessels is ervan overtuigd dat in de drie boeken: het Oude Testament of de Tenak, het Nieuwe Testament (samen de Bijbel) en de Koran niet de oorzaak ervan ligt, maar de oplossing.

In het begin van WO II publiceerde de bekende theoloog K.H. Miskotte zijn Bijbels ABC. Hij wilde de ‘gemeente’ die taal opnieuw bijbrengen, ons opvoeden, bemoedigen om zo ‘betere weerstand’ te kunnen bieden tegen de ‘vreemde taal’ met onreine lippen gesproken taal van de ‘nazi’s’, die overigens ook in onze tijd in Europa en in ons eigen land opnieuw wordt vernomen.

Daar wil hij in drie lezingen bij stil staan.

Data: donderdagavond 4, 18 en 25 februari 2016
Tijd: 20 – 22 uur

4 februari: Wat is het abc van de Bijbel én de Koran dat ons kan helpen beter weerstand te bieden tegen de ‘vreemde taal’ van geld en geweld?

18 februari: Relatie godsdienst en politiek volgens Bijbel en Koran.

25 februari: Jezus in de Koran en Mohammed in de Bijbel?

Plaats: Maranathakerk (zaal 4)
Tijd: 20 uur
Bijdrage: € 10

Aanmelden

Ruben van Zwieten

zwietenRuben van Zwieten (Ermelo, 1983), ‘de dominee van de Zuidas’, is een veelgevraagd spreker. Door NRC Handelsblad is hij uitgeroepen tot één van de 10 beloftes voor de komende 10 jaar, door de Volkskrant tot de top 5 meest invloedrijke mensen van de toekomst, door Vrij Nederland tot de beste dominee van het land en door Trouw is hij de meest spraakmakende theoloog genoemd.

Hoe is dat zo gekomen?

Na het gymnasium besloot hij theologie te gaan studeren in Leiden en een jaar later ook rechten. Na zijn afstuderen werd hij predikant-directeur van de Stichting Zingeving Zuidas. Hij verkoopt fitness voor de geest-abonnementen aan bedrijven, laat topmensen in Nederland reflecteren op leven, werk en samenleven.

Aan het begin van 2012 verscheen zijn eerste boek dat hij schreef met zijn collega Ad van Nieuwpoort: “De Bijbel op de Zuidas”. De Nieuwe Poort werd in 2013 opgericht door deze predikant-ondernemer en is een voortzetting van Zingeving Zuidas.

Wat is het geheim van zijn succes als theoloog onder zakenmensen? Dat zal hij vertellen in onze Braamboslezing 2016.

Datum: donderdag 7 april 2016
Tijd: 20 uur
Plaats: Maranathakerk (kerkzaal)
Bijdrage: € 5 incl. koffie / thee

Aanmelden

pastoor Kaleab Masresha Shiferaw, ds. Dick van Arkel en drs. Wim Nieuwenhuis

De missionaire kerk

Er lijkt een nieuw modewoord in christelijk Nederland op te duiken. Hele artikelen worden eraan besteed. Boeken erover gaan als zoete broodjes over de toonbanken van de christelijke boekwinkels. Veel kerken storten er zich met noodzakelijke commissies en werkgroepen bovenop.

De grootste protestantse kerk in Nederland, de PKN, is al jarenlang bezig om het in de regio’s te promoten: de missionaire kerk, de missionaire gemeente, missionair werk.
Missionair werk ook vanuit de R.K. bisdommen gepromoot en speerpunt van beleid binnen de PKN is blijkens persberichten bedoeld om een einde te maken aan de leegloop van kerken. Met een nieuwe campagne willen kerken op verschillende manieren nieuwe gelovigen bereiken.

Lukt dat? En: hoe kijken we in onze Castricumse kerken aan tegen ‘Missionair kerk-zijn’? Is dat bij ons ook aandachtspunt van beleid en wat merken we er van?

Vanuit de drie Castricumse kerken tonen pastoor Kaleab (R.K. parochie de Goede Herder), ds. Dick van Arkel (predikant Protestantse Kerk Castricum) en drs. Wim Nieuwenhuis (Evangelie Gemeente Castricum) ons een blik in de ‘kerkelijke keukens’ van Castricum en gaan daarover met ons in gesprek.

Datum: donderdag 28 april 2016
Tijd: 20 uur
Plaats: Pancratiuskerk
Bijdrage: € 3 incl. koffie / thee

Aanmelden

Jenny Appers

dance,jpgIn de jaren 70 van de vorige eeuw ontstond in Findhorn een meditatieve vorm van dansen die Sacred Dance werd genoemd omdat men vond dat dit zo helend (heilzaam, sacred) werkte. Grondlegger was Bernard Wosien, theoloog, danser, choreograaf.

Intussen is Sacred Dance wijd verspreid op allerlei plaatsen, in vele landen. Ook in Castricum dansen we al 20 jaar. En nog steeds is moeilijk onder woorden te brengen wat het echt inhoudt,alleen over de ”uiterlijke” kenmerken is wat te vertellen.

De vorm: vaak een kring, soms los, soms in tweetallen
De muziek: klassiek, religieus, folkloristisch, hedendaags, uit vele landen, van Zuid Amerika tot Finland, van Ierland tot Rusland
De dans: voorgeschreven, eenvoudige passen en patronen die steeds worden uitgelegd en geoefend.

Vaak gaat het in het leven om presteren; hier is dat niet aan de orde.
Het dansplezier en de beleving zijn belangrijk, niet de perfecte uitvoering. Muziek en beweging geven je de kans om lichaam en geest te ontspannen; om afwisselend vreugde, concentratie, stilte te ervaren. En verbondenheid met elkaar. Ervaring is niet nodig.
Je bent van harte welkom om te komen meedoen.

Contact: 0251-652729
jennyappers@casema.nl

Data: maandagavond
2015 14 sept. 12 okt. 9 nov. 14 dec.
2016 11 jan. 8 feb. 11 apr. 9 mei

Tijd: 20 uur
Plaats: de Schakel, Kerkpad, achter de Dorpskerk
Bijdrage: € 6 per avond

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept:

maaltijd, film en een goed gesprek.

Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2016 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en / of in de plaatselijke kranten.