Castricum, 16 september 2015

Geachte burgemeester en wethouders,

Het College van Diakenen van de Protestantse Kerk in Castricum doet een dringend beroep op uw college om gehoor te geven aan de oproep van het COA aan gemeentes om noodopvang locaties ter beschikking te stellen voor het onderbrengen van de vluchtelingen, die momenteel in grote getale ons land binnenkomen.

Wij denken hierbij aan o.a. het leegstaande gebouw van het voormalig koloniehuis “St. Antonius” aan de Heerweg in Bakkum-Noord en het postkantoor aan de aan het Geesterduin in Castricum of andere leegstaande panden.

Wij hopen dat u op korte termijn positief op ons verzoek zal reageren en zien graag uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,

Johan Streefland,
Voorzitter van het College van Diakenen.