Wie de oecumene een warm hart toedraagt, die is van harte welkom in onze oecumenische vrouwengespreksgroep.

Iedere 2e donderdag van de maand komt een groepje vrouwen, katholiek én protestant, bij elkaar om te praten over een bepaald gespreksonderwerp. Samen worden die onderwerpen uitgezocht. Dat kan over van alles gaan waar op dat moment de aandacht naar uitgaat.
Meningen en ervaringen worden uitgewisseld, zodat we van elkaar kunnen leren.

De koffie staat klaar om 13:45 uur in een van de zalen van De Schakel zodat we om 14:00 uur kunnen beginnen. We gaan door tot 16:00 uur.

De leden van de Oecumenische Vrouwen Gespreksgroep hopen in het nieuwe seizoen, vanaf 10 september 2020, iedere 2e donderdagmiddag in de Schakel, Kerkpad 1, Castricum weer bij elkaar te kunnen komen.

De onderwerpen waar we over zullen praten, worden in “Over en Weer” en in “Overweg” van september bekend gemaakt.
U bent van harte welkom! Misschien heeft u een onderwerp waar u met andere vrouwen over zou willen praten ? Dan kunt u contact opnemen met:

Mariet Feijen tel. (0251-) 655697
Annalize Karsten tel. 06-57672164

Zijn als een boom, geplant aan waterstromen,
Psalm 1, 3

Verstillen en dan een uur stil zitten … is dat iets voor mij? iets voor jou? Nee, we doen in deze Kring niet aan Zen of Yoga-meditatie. Niets mis mee, maar dat is niet wat in dit uur beoogd wordt. Na een moment van verstilling en inkeer in jezelf, om je toe te keren tot de Eeuwige, onze God [HIJ, DIE sprak tot Mozes en de profeten en in Jezus Christus] klinkt er een Bijbelgedeelte, in elke bijeenkomst met een duidelijk thema. We laten die woorden een klein half uur tot ons komen, en geven ze de kans in te dalen in onze ziel. Misschien maakt een zin, een woord, een gedachte wel verbinding met wie je zelf bent, met je eigen levenservaringen.

Data:
vrijdagmiddag 25 september, 23 oktober, 20 november, 18 december 2020, 22 januari, 19 februari, 19 maart, 23 april, 21 mei, 18 juni 2021

Tijd: inloop 15.00 uur; meditatie 15.30 -16.30 uur
Plaats: Dorpskerk Castricum

Sacred dance, sacrale dans betekent helende dans. Meditatief bewegen op een manier die ontspannend is voor lichaam en geest. Tot jezelf komen, het kind in je ervaren.
Kenmerkend voor deze dansvorm is het leggen van verbinding tussen dans en het religieuze ervaren van de mens. Het kan een bijzondere verdieping aanbrengen in het gewone leven. Juist omdat het voorbij gaat aan het denken. En hoe verstrikt kan een mens zijn in dat denken.
De weg naar binnen, naar het voelen en naar het innerlijk weten kan door wat dan ook versperd zijn. De bewegingen in de sacrale dans, de muziek, de verbinding met het midden of met de kring kunnen dat voelen en weten terugbrengen in je bewustzijn. Denk aan gevoelens van dankbaarheid, verdriet, eenzaamheid, pijn, stilte, vertrouwen, kracht, passie. De bewustwording daarvan, het ‘naar boven halen’ is het begin van de helende , de sacrale werking van sacred dance.

We dansen in een kring, de cirkel als symbool van oneindigheid en verbondenheid. En rond een ´midden´ (bijvoorbeeld bloemen, een kaars, materiaal uit de natuur) waaraan de danser een betekenis kan geven die aansluit bij het gevoel of behoefte van het moment.
De dansen bestaan uit zich herhalende eenvoudige patronen. Zo vinden ze hun weg, van je hoofd via je hart naar je voeten. De passen en bewegingen worden uitgelegd en geoefend. De dansen komen herhaaldelijk terug waardoor de beleving intenser wordt.

De muziek waarop we dansen is uit alle windstreken, religieus, folklore, zowel rustig als wat meer uitbundig, van klassiek tot hedendaags.
Het in woorden vatten van de betekenis van Sacred dance kan niet volledig zijn. Het is een ervaring die gaat ‘beyond’ en voert naar daar wat niet benoembaar is.

Deel het plezier dat we in Castricum al meer dan 20 jaar met elkaar beleven en voel je welkom in de kring! Danservaring is niet nodig.

Data 2de maandag van de maand 20.00 – 22.00 uur:
12 oktober, 9 november, 14 december 2020 en 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april , 10 mei, 14 juni 2021
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1, Castricum (achter de Dorpskerk)
Bijdrage: € 10 per avond

Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur staat de Dorpskerk aan het Kerkpad 1 te Castricum open voor bezoekers.
‘Open Kerk’ is bestemd voor mensen die behoefte hebben aan stilte-beleving, meditatie, gebed, het aansteken van een kaarsje of gewoonweg het bezichtigen van de kerk. Eveline Masetti is aanwezig voor een gesprek.

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? In het weekend van 14 t/m 16 mei 2021 gaan we een weekend meeleven in de Abdij van Berne te Heeswijk. Voor informatie over het klooster: www.abdijvanberne.nl

Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt.
Al meer dan 20 jaar organiseert Eveline Masetti voor groepen van allerlei leeftijden met enthousiasme en inspiratie kloosterweekenden.

Gaat u/jij mee? Opgeven bij Eveline Masetti
tel: 06 1057 1560 of evelinemasetti@pkcastricum.nl

Niet iedereen gaat weg in de zomer. Voor thuisblijvers en andere gegadigden organiseerde de Raad van Kerken de laatste jaren in juli en augustus een serie filmavonden volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. Gezien de grote belangstelling voor deze avonden bestaat de kans dat in 2021 opnieuw een serie zomerse filmavonden wordt opgezet. Informatie daarover komt tijdig in de kerkbladen en/of in de plaatselijke kranten.

Reisexpositie Bonhoeffer 75

9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is terechtgesteld door de Nazi’s, een maand voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ter gelegenheid daarvan heeft de stichting De Roos van Culemborg een werkschrift gepubliceerd met gedichten en gebeden van Bonhoeffer, geschreven tijdens zijn gevangenschap. Naar aanleiding van deze gedichten en gebeden zijn schilderijen gemaakt door Jeltje Hoogenkamp. Deze schilderijen vormen een reisexpositie die een maand lang in de kerk geëxposeerd kunnen worden. Wij zouden de reisexpositie in mei 2020 in de Dorpskerk tentoonstellen, voorzien van begeleidende teksten, omdat mei in Nederland de maand van de Vrijheid is. Het thema gevangenschap past hier volgens ons goed in. Vrijheid vieren doen we in de context van een wereld waarin mensen nog steeds gevangen zitten vanwege hun overtuiging of vanwege hun verlangen naar een menswaardig bestaan. Maar door de Coronapandemie kon dit niet doorgaan. Nu is de opening van de expositie in januari. Begin februari is het 115 jaar geleden dat Bonhoeffer geboren is.

Na afloop is er gelegenheid onder het genot van een glaasje frisdrank of wijn de objecten van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd.

Datum opening expositie: zondag 10 januari 2021
Tijd: 16 uur
Plaats: Dorpskerk

o.l.v. Jelle Jan Klinkert

In het seizoen 2020-2021 organiseert het Liturgiekoor weer enkele oecumenische vespers. Elke vesper vindt plaats in de Dorpskerk te Castricum.
Wie mee wil zingen met het Liturgiekoor bij de vespers, is welkom bij het instuderen van de liederen op de drie zaterdagen daaraan voorafgaand van 10 – 11.30 uur in de Dorpskerk.
Opgeven bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl

Oecumenisch Kerstvesper met ‘Festival van Lezingen en Liederen’

Op Kerstavond, donderdag 24 december, om 21.00 uur vindt weer de traditionele oecumenische Kerstvesper plaats in de Dorpskerk

We vieren daar, samen met het Liturgiekoor en gastzangers, het ‘Festival van Lezingen en Liederen’ (Festival of Lessons and Carols).

We halen daarmee een oude Engelse traditie naar onze tijd: lezingen uit het Kerstevangelie, afgewisseld met ook hier bekende Engelse ‘carols’ in een mooie Nederlandse vertaling van Sytze de Vries. De muziek is bewerkt door Dirk Zwart.

Zo horen we de evangelieteksten en zingen we samen die oude bekende Kerstliederen.

 

Op zaterdag 6 februari 2021 is er om 19 uur een oecumenisch vesper gewijd aan Dietrich Bonhoeffer, 115 jaar geleden geboren op 4 februari 1906 en op 9 april 1945 vermoord.
Het Liturgiekoor zal liederen zingen op teksten van Bonhoeffer, op muziek gezet door Hans Timmer, voorganger is Bertus Stuifbergen, beiden oud-docent van het Bonhoeffercollege.

Na de vesper zal er om 20 uur een film over het leven van Bonhoeffer vertoond worden in de Dorpskerk.

 

Het Taizé-avondgebed is nog niet gestart.
In de kerk mag niet meer gezongen worden.
Echter, zingen is een basis voor het avondgebed.
We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot nader orde, te laten vervallen.

Het Taizé-avondgebed wordt iedere week gehouden op maandagavond van 19.00 tot 19.45 uur in de Dorpskerk.
We komen in stilte binnen en zitten rondom de Paaskaars. Er zijn mensen die wekelijks komen, mensen die op voor hen speciale momenten komen, maar ook gewoon nieuwsgierigen.

Jong en oud, iedereen is welkom.

Voor iedereen ligt een Taizé-liedboekje klaar en een A5-je waarop de liturgie van deze week staat met de vertaling van de liederen.

De liturgie is altijd hetzelfde opgebouwd. Er is een Psalmlezing en een Bijbellezing. De lezingen komen uit het oecumenisch leesrooster voor de volgende zondag. En er is stilte. Ieder die dat wil, kan een lichtje aansteken bij wijze van gebed.
Daarnaast natuurlijk veel (vaak meerstemmig) zingen, Taizé-liederen die makkelijk mee te zingen zijn. Bij het vertrek nemen de mensen de stilte mee. Vanuit de rust begint het gewone leven weer.

Vanaf kwart voor zeven is de oude Dorpskerk (Kerkpad 1) open. Komt u in stilte binnen? Voel u van harte welkom!

Vanaf 14 september iedere maandagavond, maar niet op 5 april
(2e Paasdag) en ook niet op 24 mei (2e Pinksterdag).

nr. 16 De oecumenische viering aan het begin van de Week van Gebed voor de Eenheid op zondagmorgen 17 januari om 10 uur in de Dorpskerk is alleen te volgen via een livestream: klik op https://youtube.com/channel/UC5iiqbEwhkjId_GF8RuuEIQ/live

Er mogen voorlopig helaas geen kerkgangers meer bij de vieringen aanwezig zijn.

In het afgelopen jaar heeft de Raad van Kerken, samen met de pastores en andere betrokkenen, geëxperimenteerd met nieuwe mogelijkheden en andere vormen om in interkerkelijk verband samen te komen, elkaar te ontmoeten en te vieren. Dat experiment willen we voortzetten in het komende seizoen. Enkele data staan al vast, daarnaast is er ruimte voor andere initiatieven. Via de kerkbladen blijft u op de hoogte. U bent van harte uitgenodigd.

Zondag 17 januari 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 10 uur in de Week van Gebed voor de Eenheid

Het thema #blijfinmijnliefde is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap van Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit keer voorbereidde, is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. “In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. Door met hem verbonden te zijn en blijven, groeien we ook in eenheid met anderen,” vertelt Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland. Van #blijfthuis in coronatijd naar #blijfinmijnliefde.

Dinsdag 4 mei 2021 Oecumenische viering in de Dorpskerk om 18.15 uur, voorafgaand aan de Stille Tocht

Donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart

7 uur: Dauwtrappen o.l.v. Martin Tromp (Groene Kerk)
8 uur: ontbijt in De Schakel, Kerkpad 1
9 uur: viering Dorpskerk, voorganger Jarek Kubacki

Op zondagmorgen …

Eenmaal per maand is er in Castricum om 10 uur een Oecumenische leerdienst, niet in de kerk maar in een doodgewone zaal in de Kern aan de Overtoom. Al vele, vele jaren komen er van verschillende geloofsrichtingen een aantal bezoekers samen op deze ochtend.
Helaas gooide het Coronavirus het afgelopen seizoen roet in het eten. Zoals op zoveel plaatsen konden we het seizoen niet afmaken en ook de zomerse koffieochtenden bij deelnemers in de tuin gingen niet door. Van verschillende kanten hoorde ik hoe de bijeenkomsten node werden gemist.
Voor het komende seizoen hebben we een serie bijeenkomsten gepland, in de hoop dat we “op afstand” kunnen samenkomen.
We starten met een koffieochtend in ” De Oude Keuken”. In oktober komt Hanneke Klinkert met ons gedichten lezen. Het verdere programma moet nog ingevuld worden.
Ieder die graag een ochtend wil meemaken is van harte welkom.

Rooster voor de leerdiensten in het seizoen 2020 – 2021:

zondag 11 oktober (in de Schakel!), 8 november, 20 december,
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april en 9 mei

Inlichtingen over de Oecumenische leerdiensten:
Mw. G. Walstra-Bosma, tel. 651434; dhr. W. v. Zanten, tel. 654413

Rebbes: Dick van Veen en Roeland Busschers
Muziek: Klezmerband Mesjogge

Twee rebbes zijn het onderling totaal met elkaar oneens. Ieder van de twee ziet zichzelf als vriend of gabber van de Tora én – met enige moeite – ook de ander als gabber of vriend van Tora! Op merkwaardige wijze verbindt de Tora hen beide én zorgt diezelfde Tora ook voor onderling geruzie. Tijdens deze muzikale voorstelling raakt u verstrikt in een aantal beroemde Talmoedische verhalen waarin meningsverschillen tussen rabbijnen de hoofdrol spelen. Misschien kun je stellen dat aan de wieg van de Talmoed de verhitte discussie tussen de wijzen staat. Een fameus voorbeeld uit de tijd vóór Jezus zijn Hillel en Sjammaj, van wie tientallen discussies in de Talmoed zijn bewaard. En merkwaardig, ondanks alle geruzie groeit ook vriendschap tussen hen en later hun leerlingen. En te midden van alle heftige debatten ontbreekt ook niet de lach!? En op z’n tijd klinkt vrolijke klezmer-muziek, ‘live’ gespeeld door de vierkoppige band Mesjogge. Kennelijk is er toch iets dat alles samen bindt. Zou dat de Tora kunnen zijn?

Datum: Israëlzondag 4 oktober 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 16 uur
Na afloop: Open collecte, inclusief Joods hapje en drankje

 

Drie vrouwen uit drie grote religieuze stromingen, met elk een eigen verhaal rond de figuur van Mozes.

Eveline Masetti, Marion Rosenthal en Saida Franken maakten al eerder voorstellingen, waarin elk een eigen, persoonlijk verhaal vertelde. Masetti is als pastor werkzaam in Castricum en Haarlem. Ze studeerde aan de Vertelacademie in Utrecht, leerde daar onder meer Franken kennen, die werkzaam is als docent, kunstenaar en theatermaakster. Rosenthal is paranormaal genezer en bezig met rituelen om mensen met elkaar in verbinding te brengen.

Voor deze voorstelling laten ze zich inspireren door het verhaal van Mozes. Ofwel: door Mosjé, zoals hij binnen het jodendom wordt genoemd. Of Musa, zoals hij in de islam heet. Hij speelt een rol in de levensverhalen van elk van de drie vrouwen die deze voorstelling maakten.
‘Het is spannend als niets vanzelfsprekend is en we vanuit onszelf verhalen vertellen,’ zegt Rosenthal. ‘Je begint niet met het bespreken van onderlinge verschillen, maar je gaat een innerlijke weg, met het doel om elkaar te ontmoeten.’
‘En daarbij combineren we het grote verhaal van Musa met onze eigen kleine verhalen,’ vult Franken aan. ‘Door dat vanuit drie religies te doen, leggen we een bijzondere verbinding met elkaar,’ concludeert Masetti. ‘Aspecten uit het leven van Mozes kunnen we verbinden met waar we zelf als mens momenteel zijn.’

Het gaat om voor ieder herkenbare ervaringen:

*je waardevol of waardeloos voelen
*leiding moeten geven maar niet goed weten wat je eigen plek is
*de boodschap van het geloof brengen zonder zelf zekerheid te voelen over je eigen geloof

Ook Mozes/Mosjé/Musa worstelde met die vragen. Hij leidde zijn volk door de woestijn en kreeg de opdracht om de Tien Geboden aan zijn mensen voor te leggen, maar ook hij twijfelde aan zichzelf en aan zijn eigen rol. ‘Je kunt inzicht krijgen in je eigen leven door het naast dat van een ander te plaatsen,’ zegt Franken. ‘Maar het is een smal koord waar je op staat,’ zegt Rosenthal. ‘Je dondert er zo weer vanaf.’

Datum: zondag 18 oktober 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15.30 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Theatermonoloog over Bonhoeffer “Wie ben ik?”

Op 5 mei 2020 was het 75 jaar geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen en we de vrijheid konden vieren.

Op 9 april 2020 was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer zijn leven gaf voor die vrijheid. Dietrich Bonhoeffer was een predikant, die meedeed aan een aanslag op Hitler.
Hij werd gepakt, veroordeeld en op 9 april 1945 opgehangen, 39 jaar oud. Hij deelde zijn onverzettelijkheid met moderne heiligen als Etty Hillesum, Martin Luther King, Nelson Mandela.

In antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ vocht hij tegen zichzelf, met God, voor vrijheid, in de gevangenis met de dood voor ogen, om overgave, om liefde. In brieven en gedichten deed hij daarvan verslag.

In de door Cilia Hogerzeil geregisseerde muziektheatervoorstelling ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ volgt Kees van der Zwaard hem op zijn zoektocht. Tastend vanuit het besef dat elk mens zijn of haar eigen antwoord leeft op die vraag ‘wie ben ik?’.
Hij speelt samen met violiste Roosmarijn Tuenter. Zij zal een tegenstem componeren en improviseren. En zij zal als Maria von Wedemeyer, de geliefde van Bonhoeffer, onbereikbaar nabij zijn.

Datum: zaterdag 10 april 2021
Tijd: 15.30 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Een muzikale vertelvoorstelling over keuzes, moed en overlevingskunst.

Door Trio Wilde Eend:

Gottfrid van Eck, vertelling & klarinet,
Michiel Ockeloen, accordeon & percussie,
Tessa Zoutendijk, viool & effecten.

Warschau 1939. De Duitsers vallen Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog begint. Een tienerjongen probeert te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van zijn opa, vol met verborgen zakken, vindt hij enkele handpoppen. Samen met zijn nichtje brengt hij die tot leven. Met zijn poppenspel vrolijkt hij zieke kinderen op, verslagen buren en wanhopige familieleden. Iedereen in het getto heeft het over de magie van die jonge poppenspeler die niet alleen afleiding, maar ook troost biedt.

Tot de jongen op een dag staande wordt gehouden door een Duitse soldaat en gedwongen wordt tot een geheim leven. Dat levert zowel gevaren als kansen op. Wanneer het getto wordt ontruimd, lijkt ontsnappen onmogelijk. Wie overleeft die hel op aarde? Welke keuzes kun je nog maken als het er echt op aankomt?

De poppenspeler van Warschau’ is een ontroerend verhaal over levens die zich verweven, bezien vanuit het perspectief van vriend én vijand. Een vertelling over hoe de hoop levend blijft zelfs in tijden van oorlog en chaos.

Deze muzikale vertelvoorstelling (12+) duurt zo’n 70 minuten en is gebaseerd op de gelijknamige roman ‘De poppenspeler van Warschau’ van de Engels-Duitse schrijfster Eva Weaver, gebaseerd op feiten.

Datum: zondag 9 mei 2021
Tijd: 16.00 uur
Plaats: Dorpskerk
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

Studiekring / leeskring / gesprekskring onder leiding van ds. Bert Appers

Wie is Eugen Drewermann?

xx

* een katholiek theoloog
* een theoloog die wel wat heeft met de reformator Luther
* en met de godsdienstfilosoof en theoloog Kierkegaard.

Bezig zijn met zijn inzichten die niet door alle kerkelijke leiders gewaardeerd worden, kennisneming van zijn gedachten neergelegd in soms niet zo eenvoudige, en soms wel gemakkelijk leesbare boeken, bijv. die over gelijkenissen, wonderen en andere Bijbelse thema’s, kan een uitermate stimulerende ervaring zijn.

We werken in deze Kring met een drieslag.

A. Allereerst nemen we een hoofdstuk uit zijn boek Keerpunten. [Het is nodig dit boek zelf aan te schaffen.] Keerpunten geeft een goede samenvatting van zijn ideeën: een herinterpretatie van belangrijke Bijbelse dogma’s. Hij brengt ze terug tot de wezenlijke ervaringen die mensen aan het leven voor Gods aangezicht en in navolging van Jezus van Nazareth opdoen. Het gaat niet om de leer, niet om mooie geloofsinzichten. Het gaat om de kunst vol geestdrift te leven volgens de Bergrede in Zijn voetspoor.

B. De misschien moeilijke hoofdstukken worden in deze Kring aan de hand van door Drewermann elders besproken Bijbelgedeelten dichterbij gebracht. Hoofdstuk 1 van Keerpunten gaat bijvoorbeeld over de betekenis van het woord Schepping (en over evolutie; loyaal en royaal erkent hij de wetenschappelijke gegevens), over zonde en angst. En we kijken dan naar zijn uitleg van delen van de eerste hoofdstukken van Genesis in een andere publicatie.

C. Vervolgens maken we het persoonlijk; om je te helpen je (verder) te ontwikkelen naar een eigen zelfstandig leven en geloven.
“In absolute vrijheid en niemands knecht”, zou Luther zeggen.
Ook niet geknecht door soms ongrijpbare krachten in jezelf. Ook niet gestuurd door de (kerkelijke) groep waar je toevallig lid van bent.
“De zelf verantwoordelijke enkeling”, zou Kierkegaard zeggen.
Vrij, vreugdevol, liefdevol, want bevrijd, tot vreugde geroepen en bemind door “een Absolute Liefde”, aldus Drewermann.

Deelnemers ontvangen van mij na opgave nadere informatie over de aanpak.

Data van een eerste serie bijeenkomsten: dinsdagmiddagen in 2020

6 oktober – 27 oktober – 24 november – 22 december 2020

Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Tijd: 14.00 uur tot 16.15 uur
Bijdrage: € 10 (inclusief koffie/thee)

Door Hanneke Klinkert-Koopmans

Geloof heeft mensen door de eeuwen heen geïnspireerd tot het schrijven van poëzie. Vele liederen en gedichten getuigen hiervan.
Geloof, hoop en liefde zijn nog steeds een inspiratiebron voor dichters uit deze tijd, die de Bijbelse boodschap actualiseren.
Neerlandica Hanneke Klinkert zal weer een cursus geven over religie in eigentijdse poëzie. Het komende seizoen zullen we nagelaten gedichten lezen van de joodse dichteres Hanny Michaëlis, waarbij de Tweede Wereldoorlog een rol van betekenis speelt en van M. Vasalis die in haar gedichten aangrijpende ervaringen verwerkte zowel uit haar werk als psychiater als uit haar persoonlijke leven.

xx

In verband met het gevaar op coronabesmettingen, zullen we in elk geval tot december 2020 onze groep opsplitsen in twee groepen. Groep 1 komt van 9.30 – 10.30 uur en groep 2 van 11.00 – 12.00 uur.
Tussen 10.30 en 11.00 uur is er gelegenheid om te wisselen en een kopje koffie/thee te drinken.

Data: donderdagmorgen 8 oktober, 12 november, 10 december 2020, 14 januari, 11 februari, 11 maart en ev. 8 april 2021
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Plaats: De Schakel, Kerkpad 1 , Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

Door ds. Saskia Ossewaarde (predikant in Egmond).


Het leerhuis van Ds. Saskia Ossewaarde over Kerk-zijn in Brazilië zou starten op donderdag 5 november, maar wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. corona.


Hoe doe je een Bijbelstudie in Brazilië als bijna niemand kan lezen?
Hebben de ‘blanke kerken’ iets te bieden aan inheemse volken (die wij vaak ‘Indianen’ noemen), na eeuwen van onderdrukking? Hoe zit het onderwijs in elkaar? En de gezondheidszorg?

Ana Maria Pacheco

Wat doen de kerken voor straatkinderen, landloze boeren?
Wat zeggen dichters en liedschrijvers over hun land?
In een serie van drie avonden belichten we een aantal kanten van geloven en kerk zijn in dit immense land.
We luisteren naar muziek, zingen liederen, lezen gedichten en horen wonderlijke ervaringen van een theologe die tien jaar uitgezonden was door de destijds nog Samen-op-Weg kerken.
Op de derde avond houden we een Bijbelstudie in Braziliaanse stijl.

Data: donderdag 5 & 19 november, 3 december 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Plaats: Parochiecentrum, Dorpsstraat 113, Castricum
Bijdrage: € 20 (inclusief koffie/thee + reader)

‘The First Fruits’ van Johann Valentin Haidt

Door Theologe des Vaderlands 2016/17 Janneke Stegeman

Voor mij is theologie de taal vinden voor wat het nu betekent ons te verbinden met de christelijke traditie. Dat levert beweeglijke theologie op, want contexten en vragen veranderen steeds. Traditie die steeds transformeert blijft leven. Je kunt enkel doorgeven wat je eerst jezelf hebt eigen gemaakt. In dat proces van toe-eigening verander je en de traditie verandert mee. Gelovig zijn is je open stellen voor dat proces van transformatie. Dat vraagt moed en kwetsbaarheid.

Theologie is daarom niet one size fits all. Geloven gaat over ons, hoe wij zijn, hoe wij allemaal anders zijn en hoe we ons juist kunnen verbinden als we ruimte maken voor eigenheid. Zinvolle theologie is altijd contextueel. Ik ben vrouw, hetero, cis-gender, als Nederlandse draagster van een koloniale erfenis. Bevrijdingstheologie, met postkoloniale en onbetamelijke theologie als onderdeel daarvan, hielpen me om dat te zien. Ik werd me bewust van blinde vlekken, die ik meestal deel met witte christenen in vergelijkbare posities.

Voor we kunnen ontdekken hoe een contextuele theologie er voor ons uitziet, moeten we eerst zichtbaar maken hoe ons Europese Christendom heeft bijgedragen aan zwart-wit denken. Gelovig zijn is ook: de onrust volgen, angst erkennen, ongemak toelaten en ontdekken dat de vragen die daaronder zitten ertoe doen. Theologie is leuker, spannender, ongemakkelijker en relevanter als het contextuele theologie is. Het leven wordt daar mooier van.

Het werd een opwindende, verrijkende, soms lastige zoektocht die nog steeds doorgaat. Verhalen en rituelen kregen nieuwe betekenissen, net als begrippen als ‘zonde’ en ‘gemeenschap’.
Ik vertel er graag over in deze lezing.

Datum: zondag 8 november 2020
Plaats: Dorpskerk
Tijd: 15 uur
Bijdrage: € 5 (inclusief koffie/thee)

13e editie, zes lezingen, zes inleiders

Thema: Vrijheid en verzet in de tijd van Willem van Oranje (godsdienstvrijheid, gewetensvrijheid en politieke vrijheid)

In 2020 vieren we het feit dat ons land 75 jaar vrij is na de Tweede Wereldoorlog. Vrijheid voor Nederland speelde echter in het verleden ook al een wezenlijke rol als we denken aan de tachtigjarige oorlog (tegenwoordig ‘de opstand’) die er uiteindelijk toe heeft geleid dat Nederland zich wist los te maken van de Spaanse overheersing.
Aanvankelijk ging het alleen om de angst van de adel haar macht te verliezen. Later kwam daar de godsdienstvrijheid bij. De onwillige houding van koning Philips II, die halsstarrig vasthield aan het standpunt dat in zijn Rijk slechts het katholicisme mocht worden beleden, heeft erin uitgemond dat het een vrijheidsstrijd werd.
Deze heeft geleid tot de zelfstandige Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Willem van Oranje heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Naast hem waren er echter ook anderen die van betekenis waren in die vrijheidsstrijd en de voorgeschiedenis van die strijd.

Minder bekend is welke rol de vrouwen van en rond Willem van Oranje hier hebben gespeeld. Wat was hun invloed en macht en wat was de stand van het huwelijk in deze tijd? Met het oog op het feit dat de opstand vooral ook een strijd was om godsdienstvrijheid, zal de verhouding tussen godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid worden belicht.

Ondanks de strijd ging ook het gewone leven door. Cultuur bleef een rol spelen. Zo werd er muziek gemaakt aan zowel het hof als door het volk en ook waren er kunstschilders en bouwmeesters actief. Hoewel veel van hun werk in de loop van de volgende eeuwen verloren is gegaan, bleef er nog genoeg over om een indruk te krijgen van wat er in deze tijd op cultureel vlak is gepresteerd. De hiervoor genoemde thematiek wordt uitgewerkt in de volgende zes lezingen:

Vrijdag 15 januari 2021
Inleider: Kees Janse
Titel: Geschiedkundig overzicht, inclusief Willem van Oranje

Vrijdag 29 januari 2021
Inleider: Ferry Kwee
Titel: Hendrik van Brederode (de grote Geus) versus Willem van Oranje

Vrijdag 12 februari 2021
Inleider: Berend Nagtglas
Titel: Gewetensvrijheid contra godsdienstvrijheid

Vrijdag 26 februari 2021
Inleider: Joke Rijnoudt
Titel: De vrouwen rond Willem van Oranje en de stand van het huwelijk

Vrijdag 12 maart 2021
Inleider: Carla Molenaar
Titel: Muziek w.o. Valerius’ Gedenkklank en Geuzenliederen

Vrijdag 26 maart 2021
Inleider: George Koopmans
Titel: Architectuur & schilderkunst

Data: vrijdagmiddagen 15 januari t/m 26 maart 2021
Plaats: Parochiecentrum Dorpsstraat 113 1901 EK Castricum
Bijdrage: € 20

Excursie

Bij voldoende belangstelling zal op vrijdag 16 april 2021 een excursie (met lunch) plaatsvinden naar Delft. Daar zal een bezoek worden gebracht aan museum Het Prinsenhof (de voormalige woonplaats van Willem van Oranje) en aan de Oude Kerk. De hieraan verbonden kosten zijn momenteel nog niet aan te geven.