“De Raad van Kerken Castricum meldt dat, gezien de verscherpte coronamaatregelen, de lezing over Bevrijdingstheologie door theologe des vaderlands Janneke Stegeman op zondagmiddag 8 november a.s. niet door mag gaan.
Voorlopig is deze lezing een maand verzet naar zondagmiddag 13 december 15 uur in de hoop dat de maatregelen dan enigszins versoepeld zullen zijn.”


Het leerhuis van Ds. Saskia Ossewaarde over Kerk-zijn in Brazilië zou starten op donderdag 5 november, maar wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. corona.


Het Taizé-avondgebed is nog niet gestart.
In de kerk mag niet meer gezongen worden.
Echter, zingen is een basis voor het avondgebed.
We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot nader orde, te laten vervallen.


Programma Raad van Kerken Castricum 2020 – 2021

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.

Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

U begrijpt dat te allen tijde rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften om coronabesmettingen te voorkomen. Dat betekent dat voorlopig anderhalve meter afstand wordt gehouden in de kerk en dat bij cursussen, zeker tot januari, maximaal 15 deelnemers zijn toegestaan.

  • Op Israëlzondag 4 oktober is er een muzikale voorstelling over de Tora: ‘Goh!?’ met muziek van Klezmerband Mesjogge.
  • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert poëzie van de joodse dichteres Hanny Michaëlis en van M. Vasalis.
  • Ds. Bert Appers start in het najaar een DrewermannKring en Saskia Ossewaarde, predikante in Egmond, een leerhuis over kerk-zijn in Brazilië.
  • Tijdens de Braamboslezing 2020 in november gaat theologe des Vaderlands 2017 Janneke Stegeman dieper in op de Bevrijdingstheologie.
  • Braamboslezing 2021 wordt in maart gehouden door arabiste Dafne van Baarle over sterke vrouwen in de Arabische wereld.
  • Het Cultureel (voorheen Theologisch) café start begin 2021 en gaat over de tijd van Willem van Oranje.
  • Pastor Bill van Schie leidt vanaf 13 januari 2021 een leeskring over ‘Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks bestaan’ van Evelyn Underhill.
  • Kees van der Zwaard houdt op zaterdagmiddag 10 april een monoloog over Bonhoeffer: Wie ben ik?
  • Gottfrid van Eck brengt op zondagmiddag 9 mei met Trio Wilde Eend een vertelvoorstelling (12+) over De poppenspeler van Warschau.

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl 

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend:
WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN? 

Opgeven aan welke activiteit(en) u wilt deelnemen, kan via onze website www.rvkcastricum.nl of via WhatsApp 06–5160 9015.
U krijgt dan altijd een bevestiging.

Voor het afmelden stuurt u een e-mail naar rvkcastricum@ziggo.nl of neemt stuurt u een bericht via WhatsApp 06–5160 9015

Tijdig aanmelden is gewenst.
Bij het niet doorgaan van een programmaonderdeel wordt u tijdig geïnformeerd

Een goed cursusjaar gewenst!