*nr.7 De oecumenische vesper op zaterdagavond 6 februari 2021 om 19 uur, gewijd aan Dietrich Bonhoeffer en gevolgd door een film over zijn leven, kan helaas niet doorgaan door verlenging van de lockdown. Hopelijk kunnen vesper & film verplaatst worden naar zaterdagavond 1 mei om 19 uur.

*nr. 9 De leeskring ‘Mystiek voor het dagelijks bestaan’ o.l.v. Bill van Schie start pas op 10 maart.

*nr. 17 Meditatiekring met begeleiding van Bert Appers vervalt voor januari

We hopen op betere tijden.


De activiteiten van het Cultureel Café worden verplaatst naar najaar 2021.


Alphacursus.

De coronamaatregelen zijn helaas langer nodig dan gehoopt, daarom zullen we geen live Alpha cursus kunnen starten in januari 2021.
Maar in deze tijd zijn mensen juist op zoek naar de zin van het leven.
We gaan daarom iets nieuws proberen: Alpha online.
In plaats van elkaar live te ontmoeten nodigen we de mensen online uit via Zoom.
We volgen momenteel een aantal trainingen met ons team om dit mogelijk te maken.
We hebben er veel zin in!
Aanmelden bij mandyberger@hotmail.com


Het leerhuis van Ds. Saskia Ossewaarde over Kerk-zijn in Brazilië zou starten op donderdag 5 november, maar wordt verplaatst naar 2021 i.v.m. corona.


Het Taizé-avondgebed is nog niet gestart.
In de kerk mag niet meer gezongen worden.
Echter, zingen is een basis voor het avondgebed.
We zien ons dus genoodzaakt om het avondgebed, tot nader orde, te laten vervallen.


Programma Raad van Kerken Castricum 2020 – 2021

De Raad van Kerken Castricum is blij u dit overzicht van activiteiten voor het komende seizoen te kunnen presenteren: gevarieerd, aansprekend en vooral oecumenisch. We hopen dat het programma uitnodigt om mee te doen en bijdraagt aan bezinning, begrip, geloofsverdieping.

Iedereen is welkom, lid van een kerk of niet.

U begrijpt dat te allen tijde rekening wordt gehouden met de geldende voorschriften om coronabesmettingen te voorkomen. Dat betekent dat voorlopig anderhalve meter afstand wordt gehouden in de kerk en dat bij cursussen, zeker tot januari, maximaal 15 deelnemers zijn toegestaan.

  • Op Israëlzondag 4 oktober is er een muzikale voorstelling over de Tora: ‘Goh!?’ met muziek van Klezmerband Mesjogge.
  • Tijdens de cursus Poëzie en Geloof bespreekt Hanneke Klinkert poëzie van de joodse dichteres Hanny Michaëlis en van M. Vasalis.
  • Ds. Bert Appers start in het najaar een DrewermannKring en Saskia Ossewaarde, predikante in Egmond, een leerhuis over kerk-zijn in Brazilië.
  • Tijdens de Braamboslezing 2020 in november gaat theologe des Vaderlands 2017 Janneke Stegeman dieper in op de Bevrijdingstheologie.
  • Braamboslezing 2021 wordt in maart gehouden door arabiste Dafne van Baarle over sterke vrouwen in de Arabische wereld.
  • Het Cultureel (voorheen Theologisch) café start begin 2021 en gaat over de tijd van Willem van Oranje.
  • Pastor Bill van Schie leidt vanaf 13 januari 2021 een leeskring over ‘Het spirituele leven, Mystiek voor het dagelijks bestaan’ van Evelyn Underhill.
  • Kees van der Zwaard houdt op zaterdagmiddag 10 april een monoloog over Bonhoeffer: Wie ben ik?
  • Gottfrid van Eck brengt op zondagmiddag 9 mei met Trio Wilde Eend een vertelvoorstelling (12+) over De poppenspeler van Warschau.

Het volledige programma vindt u in het programmaboekje en op: www.rvkcastricum.nl 

De meeste programmaonderdelen vragen een minimumaantal deelnemers. Daarom de vraag, vriendelijk maar dringend:
WILT U ZICH TIJDIG AANMELDEN? 

Opgeven aan welke activiteit(en) u wilt deelnemen, kan via onze website www.rvkcastricum.nl of via WhatsApp 06–5160 9015.
U krijgt dan altijd een bevestiging.

Voor het afmelden stuurt u een e-mail naar rvkcastricum@ziggo.nl of neemt stuurt u een bericht via WhatsApp 06–5160 9015

Tijdig aanmelden is gewenst.
Bij het niet doorgaan van een programmaonderdeel wordt u tijdig geïnformeerd

Een goed cursusjaar gewenst!